• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

    Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

    mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

  • BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM 35 ĐỘ COOP_TCCS: 05/LT/2020

    Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-35N coop-05.LT.2020