• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

    Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

    mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

  • Chính sách môi trường

    Công ty cam kết luôn cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để giảm thiểu các tác động môi trường do hoạt động sản xuất và kinh doanh nhằm tuân thủ luật định môi trường hiện hành.