• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Văn hoá công ty

  Sáng lập năm 1906, tồn tại và phát triển đến nay đã hơn 100 năm, Công ty Liên Thành khẳng định là một doanh nghiệp phát triển vững chắc, góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của xã hội. “Văn hoá doanh nghiệp” là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên “đội ngũ” của doanh nghiệp. Người ta không thể quản lý điều hành tốt một doanh nghiệp mà không sử dụng công cụ văn hoá.
  Văn hoá của công ty được thể hiện qua các mặt :

  1. Sự minh bạch:
  – Tập thể CB.CNV Công ty đều tuân thủ theo quy định về sự minh bạch.
  – Kết quả to lớn: tất cả các khách hàng, Nhà cung cấp đều rất hài lòng khi quan hệ giao dịch kinh doanh với Công ty Liên Thành.
  2. Sự đoàn kết:
  – Tập thể CB.CNV luôn đồng lòng, chung sức “chiến đấu” hết mình vì mục tiêu chung của Công ty.
  – Tinh thần hỗ trợ đoàn kết cùng giúp đỡ lẫn nhau, người mạnh hỗ trợ người yếu, người giỏi truyền đạt, hướng dẫn cho người kém hơn mình để cùng nhau nâng sức mạnh nội lực của Công ty.
  – Tập thể CB.CNV hàng tháng lĩnh lương luôn trích lại một ít để góp vào Quỹ Tương trợ. Quỹ này dưới sự quản lý của Công đoàn Công ty dùng vào việc cho CBCNV có nhu cầu vay vốn để giải quyết những khó khăn tạm thời, đột xuất mà họ gặp phải.
  3. Sự tận tụy:
  – Người công nhân làm nghề sản xuất nước mắm truyền thống luôn mang bản chất hiền hoà, siêng năng, cần cù, chịu thương, chịu khó, hết lòng với công việc.
  4. Sự trung thành:
  – Công ty Liên Thành trong quá trình phát triển có lúc cũng gặp khó khăn không thể tránh khỏi, toàn bộ CB.CNV Công ty cùng hợp lực vượt qua những thời khắc đó.
  – Hàng chục CB.CNV gắn bó suốt thời gian làm việc trong đời mình với Công ty, sống chết với Liên Thành.