• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Nhãn hàng Liên Thành

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NHÃN NGỌC_TCCC: 15/LT/22

  Xem chi tiết tại đây: TCB NM NHÃN NGỌC. 15.LT.2022. chai 600ml CV bổ sung nhãn Nhãn Ngọc 150ml. 15.LT.2022

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NHÃN VÀNG_TCCS: 07/LT/22

  Chi tiết xem tại đây: TCB – NHÃN VÀNG 07.LT.2022

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM 30 ĐỘ_TCCS: 01/LT/22

  Xem chi tiết tại đây: TCB 30N. 01.LT.2022

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM 20 ĐỘ_TCCS: 13/LT/22

  Xem chi tiết tại đây: TCB NM 20N. 13.LT.22

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NHÃN BẠC_TCCS: 11/LT/22

  Chi tiết xem tại đây: TCB NHÃN BẠC. 11.LT.2022

  BẢNG TỰ CÔNG BỐ NHÃN VÀNG_TCCS: 15/LT/21

  Chi tiết xem tại đây: Tu cong bo – Vang – 15.LT.2021 – 23.08.2021-300ml