• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Nước mắm xá

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT LIÊN THÀNH_LOẠI 3_TCCS: 04/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-nguyen chat Loai 3-04.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT LIÊN THÀNH_LOẠI 2_TCCS: 03/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-nguyen chat Loai 2-03.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT LIÊN THÀNH_LOẠI 1_TCCS: 02/LT/2021

  Xem chị tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-nguyen chat Loai 1-02.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT LIÊN THÀNH_LOẠI ĐẶC BIỆT_TCCS: 01/LT/2021

  Xem chị tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-nguyen chat Loai dac biet-01.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH_LOẠI 3_TCCS: 08/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Loai 3-08.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH_LOẠI 2_TCCS: 07/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Loai 2-07.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH_LOẠI 1_TCCS: 06/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Loai 1-06.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH_LOẠI ĐẶC BIỆT_TCCS: 05/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Dac Biet-05.LT.2021