• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Hồ sơ tự công bố

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM 35 ĐỘ COOP_TCCS: 05/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-35N coop-05.LT.2020

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG LIÊN THÀNH NHÃN ĐỎ_TCCS: 06/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo – Nhan Do – 06.LT.20

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH NHÃN NGỌC_TCCS: 01/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Ngoc-01.LT.20

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH NHÃN VÀNG_TCCS: 02/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Vang-02.LT.20

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH NHÃN ĐỒNG_TCCS: 08/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Dong-08.LT.20  

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH NHÃN BẠC_TCCS: 10/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Bac-10.LT.20

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CHAY LIÊN THÀNH_TCCS: 09/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Chay-09.LT.21

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH 30 ĐỘ ĐẠM_TCCS: 11/LT/2021

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-30N-11.LT.2021

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH 20 ĐỘ ĐẠM_TCCS: 03/LT/2020

  Xem chị tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-20N-03.LT.20