THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ           ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN     Hiện nay, Công ty chúng tôi đang sản xuất hàng Tết năm 2020, cần tuyển lao động công nhật (làm ngày nào tính tiền ngày đó) cụ thể như sau: 1. Vị trí 1: 03 công nhân nam đứng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS             ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NHẬT             ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG         ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019- Lần 2   ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019 ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019 ...