CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3/2018

Mua 2 chai Nước mắm Nhãn Đỏ 900ml tặng 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml

Mua 3 chai Nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml tặng 1 chai cùng loại

 

  Từ ngày 13/03/2018 đến 24/03/2018

 

  ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

 

Link chi tiết hệ thống cửa hàng:
KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH