CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 07/2018

  Mua 1 chai nước mắm Nhãn Ngọc 600ml tặng 1 chai nước mắm Nhãn Ngọc 150ml.

  Mua 3 chai nước mắm Cốt Nhỉ Tự Nhiên 150ml tặng 1 chai cùng loại.

 

    Từ ngày 14/07/2018 - 28/07/2018


     Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Liên Thành. Link chi tiết hệ thống cửa hàng:

 

   KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM

   KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH