KHUYẾN MÃI THÁNG 08/2018 - MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN

*** MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU ***


    Mua 2 chai nước mắm Chay 300ml tặng 1 chai cùng loại.
 

    Từ ngày 09/08/2018 - 23/08/2018.


Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Liên Thành. Link chi tiết hệ thống cửa hàng:


    KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
 

    KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH
 

    http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp