KHUYẾN MÃI THÁNG 08/2018 - SALE SẬP SÀN

    Mua 2 chai nước mắm Nhãn Vàng 600ml tặng 1 chai nước mắm Cốt Nhỉ Tự Nhiên 150ml.

 

     Mua 2 chai nước mắm Nhãn Đỏ 900ml tặng 1 gói đường 500gr.

 

    Từ ngày 16/08/2018 - 29/08/2018.


Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Liên Thành. Link chi tiết hệ thống cửa hàng:


    KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
 

    KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH
 

    http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp