CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2018

    Mua 2 chai nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai nước mắm Nhãn Ngọc 150ml.

 

     Mua 3 chai nước mắm Nhãn Ngọc 150ml tặng 1 chai cùng loại.

 

    Từ ngày 12/10/2018 - 26/10/2018.


  Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Liên Thành khu vực miền Nam. Link chi tiết hệ thống cửa hàng:


    KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
 

    KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH
 

    http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp