CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 04/2019

   Mua 2 chai nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai nước mắm Nhãn Ngọc 150ml


   Từ ngày 06/04/2019 đến ngày 20/04/2019.


  Chương trình áp dụng tại Cửa hàng GTSP khu vực miền Nam. Link chi tiết hệ thống cửa hàng:


  KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM
 

  KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH
 

  http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp