KHUYẾN MÃI MÙA TỰU TRƯỜNG

Mua 1 chai nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml

 

    Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 17/09/2019.

 

 

 

 Mua 2 chai nước mắm chay 500ml sẽ được tặng 1 chai cùng loại.

 

  Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 17/09/2019.

 

 

 

HÃY ĐẾN HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH ĐỂ MUA SẮM NHÉ:

 

 

     KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM

 

 

    KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH

 

 

   Xem thêm http://bit.ly/danhsachcuahanggtsp

 

(Chương trình chỉ áp dụng tại khu vực miền Nam).