CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRI ÂN KHÁCH HÀNG HỆ THỐNG CHGTSP

 

 Mua 1 nước mắm Nhãn Ngọc 150ml tặng 1 chai cùng loại

Mua 1 nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml tặng 1 chai cùng loại

  Duy nhất ngày 29/11/2019

 Chương trình áp dụng tại hệ thống Cửa hàng GTSP Liên Thành

 

 KHU VỰC TP. HCM: http://bit.ly/CHGTSPC1HCM

 KHU VỰC TỈNH THÀNH: http://bit.ly/CHGTSPC1TINHTHANH

KHU VỰC HÀ NỘI: http://bit.ly/CHGTSPC1HN