Giữa năm 2010, tại hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 tổ chức tại Phú Thọ, nhiều người dân Sài Gòn mới “ngộ” ra: Việt Nam cũng có những thương hiệu trên 100 năm tuổi. Một trong số đó là nước mắm Liên Thành.     Liên...

NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH - HÀNH TRÌNH HƠN THẾ KỶ     NƯỚC MẮM CHAY LIÊN THÀNH     QUẢNG CÁO NƯỚC MẮM CHAY LIÊN THÀNH       NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH - HỒN VIỆT TINH THẦN...