• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Phân xưởng 5

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH XẢ THẢI 2022 – PHÂN XƯỞNG 5

  Căn cứ theo quy định của Nhà Nước: – Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; – Điểm a, b, Khoản 1, Điều 102 của Nghị Định 08/2022/NĐ-CP.     Báo cáo chi tiết xem tại đây: BÁO CÁO TÌNH HÌNH XẢ THẢI 2022 – PHÂN […]

  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 – PHÂN XƯỞNG 5

  Căn cứ theo quy định của Nhà Nước: – Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; – Điểm a, b, Khoản 1, Điều 102 của Nghị Định 08/2022/NĐ-CP.   Báo cáo chi tiết xem tại đây: Chi tiết: BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG […]

  NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG PHÂN XƯỞNG 5

  Chi tiết: Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2022 – Phân xưởng 5 Chứng từ chất thải nguy hại – liên 4 (tháng 11.2022) – Phân xưởng 5 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết – Phân xưởng 5