• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Nhãn hàng riêng

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CHAY COOP_TCCS: 07/LT/2019

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-Chay coop-07.LT.2019

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM 35 ĐỘ COOP_TCCS: 05/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-35N coop-05.LT.2020

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM COOP PROTEIN 112,5G/LÍT_TCCS: 12/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-112.5 g PR-12.LT.2020

  BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC MẮM COOP PROTEIN 62,5G/LÍT_TCCS:04/LT/2020

  Xem chi tiết tại đây: Ban-Tu cong bo-62.5 g PR-04.LT.2020