Liên Thành Fish Sauce is a trusted brand, certified and exported to many countries in the world.

 

Please contact us for more information:

Lien Thanh Seafood Processing Joint Stock Company

Address243 Ben Van DonWard 5District 4Ho Chi Minh City, Viet Nam

ĐT: (08) 39.430.790       Fax: (08) 38.267.435
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: nuocmanlienthanh.vn

 

Nước mắm Liên Thành là sản phẩm đáng tin cậy đã được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.


Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin:

Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải sản Liên Thành
Địa chỉ: 243 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, TP.HCM
ĐT: (08) 39.430.790       Fax: (08) 38.267.435
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: nuocmanlienthanh.vn