Công ty Liên Thành được thành lập vào ngày 06/06/1906 nên hàng năm ngày 06/06 là ngày rất thiêng liêng và đáng nhớ của mỗi CBCNV, vì...

Nhà thơ văn yêu nước, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thông từ Tân An ra Phan Thiết đã chọn địa điểm này để ẩn dật. Ông xây một ngôi nhà nhỏ đặt tên là Ngoạ Du Sào làm nơi đọc sách, ngâm thơ và tiếp xúc với...

Với quan điểm, sự phát triển bền vững của Công ty là kết quả của những đóng góp từ mỗi cán bộ công nhân viên, Ban giám Đốc Công ty CP chế biến Thủy hải sản liên Thành luôn luôn xây dựng các chính sách, chế độ nhằm...