CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KỶ NIỆM 112 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY     Mua 1 chai Nước mắm CHAY 300ml tặng 1 chai cùng loại.      Mua 1 chai Nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml tặng 1 chai cùng loại.      Mua 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml...

Logo Nước mắm Liên Thành trên nón bảo hiểm                             ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP CB.THS LIÊN THÀNH NGÀY   ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5/2018 LẦN 2   Mua 2 chai Nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml.     Từ ngày 11/05/2018 đến 25/05/2018   ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM   Link chi tiết...

 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5/2018   Mua 2 chai Nước mắm Chay 500ml tặng 1 chai cùng loại.     Mua 2 chai Nước mắm Chay 300ml tặng 1 chai cùng loại.     Từ ngày 02/05/2018 đến 16/05/2018   ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 4/2018   Mua 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 600ml tặng 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml.     Mua 3 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml tặng 1 chai cùng loại.     Từ ngày 14/04/2018 đến 28/04/2018   ÁP DỤNG TẠI HỆ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP CB.THS LIÊN THÀNH NGÀY 13/04/2018 ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3/2018 LẦN 2 Mua 2 chai Nước mắm Nhãn Đồng 600ml tặng 1 chai Nước mắm Nhãn Đỏ 900ml     Từ ngày 20/03/2018 đến 31/03/2018     ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM   Link chi tiết hệ thống...

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP CB.THS LIÊN THÀNH NGÀY 15/03/2018   ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3/2018 Mua 2 chai Nước mắm Nhãn Đỏ 900ml tặng 1 chai Nước mắm Nhãn Ngọc 150ml Mua 3 chai Nước mắm Cốt nhỉ tự nhiên 150ml tặng 1 chai cùng loại     Từ ngày 13/03/2018 đến 24/03/2018     ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG...