Ngoài làm thực phẩm, nước mắm cũng là vị thuốc trị bệnh.   Nước mắm là một hỗn hợp muối với các acid amin, do quá trình phân hủy protein trong động vật thủy sinh (các loại cá nhỏ), có sự tham gia của hệ enzym trong ruột cá và vi...

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH               ...

Như chúng ta đã biết, tất cả con người cũng như các loài vật ở trên quả đất này, muốn sanh tồn thì phải ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể, bằng chứng là khi mới lọt lòng mẹ thì được nuôi bằng những dòng sữa của mẹ, trong khi đó những sanh...

Khi ăn chay không chỉ là quy tắc tôn giáo hay nhu cầu riêng mà trở thành xu hướng toàn cầu vì môi trường và sức khỏe thì các sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Là một loại gia vị đặc biệt trong ẩm thực truyền...