• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG PHÂN XƯỞNG 4

  Chi tiết:

  Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2022 – Phân xưởng 4

  Chứng từ chất thải nguy hại – liên 4 (tháng 11.2022) – Phân xưởng 4

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết – Phân xưởng 4