• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

  Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

  mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

 • Sản phẩm cao cấp

  Nước mắm Nguyên Chất Cá Cơm
  sử dụng 100% nước mắm cốt nhỉ pha chế theo công thức truyền thống | 500 ml
  Nước mắm Cốt Nhỉ Tự Nhiên
  100% cốt nhỉ cá cơm | 150 ml
  Nước mắm Nhãn Ngọc
  Nước mắm Nhãn Ngọc
  60% cốt nhỉ cá cơm | 600 ml và 150 ml
  Nước mắm Nhãn Vàng
  45% cốt nhỉ cá cơm | 600 ml và 300 ml
  Nước mắm Nhãn Bạc
  Nước mắm Nhãn Bạc
  40% cốt nhỉ cá cơm | 600 ml
  Nước mắm 30 độ đạm
  Nước mắm 30 độ đạm
  30 độ đạm | 4 lít