• Liên Thành Thương Quán được thành lập 1906 để hưởng ứng lời kêu gọi Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh.

    Qua hơn 100 năm, sứ mệnh Duy Tân của Liên Thành đã hết, nhưng tinh thần dân tộc vẫn không mất đi

    mà được cẩn thận giữ gìn trong hương vị tinh túy Việt của từng giọt nước mắm mà bạn có thể cảm nhận.

  • THƯƠNG HIỆU NÀO GẮN VỚI NGƯỜI SÀI GÒN LÂU NHẤT

    http://www.baomoi.com/Thuong-hieu-nao-gan-voi-nguoi-Sai-Gon-lau-nhat/c/13710192.epi

    http://www.baomoi.com/Thuong-hieu-nao-gan-voi-nguoi-Sai-Gon-lau-nhat/c/13710192.epi